SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR.5
KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR.4
KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR.3
KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR.2
KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR.1
VARIJACIJE O OSJETNOM
PRIRUČNIK ZA PRAZNE PROSTORE – KATALOG OPCIJA
PRIRUČNIK ZA PRAZNE PROSTORE – ULAZAK U PREDSTAVU
WORK EVERY DAY
SIMPLE LIFE
ENDLESS LOVE
KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE 2016.
VRIJEDNOST JE DINAMIČNI SUVIŠAK SVAKE FUNKCIJE
DANAS NISAM UMRLA TAKO LIJEPO
RAD KOJI ĆU IZVESTI KRAJEM PROSINCA
KOLIKO VRIJEDIM – od valorizacije do plesa
FORENZIKA I FUGA ZA FASCIKL
KRATKA FANTAZIJA O PONOVNOM USPOSTAVLJANJU VLASNIŠTVA NAD TIJELOM
LADY MACBETH IN FURIO
VICTORIA BECKHAM IMA MIGRENU
ARIJADNA NA NAXOSU