Publikacije

SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ uz svoje umjetničke radove redovno izdaje popratne publikacije, a 2016. i 2018. godine izdane su i dvije samostalne knjige: monografija O PLESU I IZ(A) PLESA koja je izdana povodom obljetnice 10 godina rada organizacije, te publikacija CHOREOGRAPHIC JOURNAL: seeing / vidjeti koja je prva u seriji publikacija o koreografskim praksama i procesnim refleksijama. Bazirane na ideji proširene programske knjižice, ostale popratne publikacije daju širi uvid u kontekst i nastanak rada te time doprinose slojevitosti razumijevanja radova. Popratna publikacija je ponekad platforma za tekstualno proširenje rada, nekad je procesni dnevnik rada, a nekad je komplementarni samostalni vizualni rad koji transferira neke aspekte u drugi medij.