7.8.2018.
Predstavljanje publikacije CHOREOGRAPHIC JOURNAL: seeing / vidjeti

Dramaturginja Zee Hartmann i koreografkinja Marjana Krajač predstaviti će na festivalu Monoplay u Zadru publikaciju pod nazivom CHOREOGRAPHIC JOURNAL: seeing / vidjeti koja je upravo izašla iz tiska. Dotičući se tema vidljivosti umjetničkog procesa te njegove refleksije i komunikacije, publikacija otvara prostor mogućeg mišljenja o plesu kao skupu različitih fenomena koji čine koreografski rad i njegova različita značenjska i gledalačka polja.

Predstavljanje publikacije uz razgovor s autoricama održati će se 23. kolovoza 2018. s početkom u 19:00 sati, u sklopu programa Monoaza festivala Monoplay u Zadru. Više informacija: ovdje.