21.3.2016.
Objavljena je monografija O PLESU I IZ(A) PLESA

U sklopu obilježavanja 10 godina rada i djelovanja umjetničke organizacije SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ predstavili smo prošli tjedan 300-straničnu publikaciju pod nazivom O PLESU I IZ(A) PLESA. Promocija se održala u petak, 18. ožujka s početkom u 18 sati u Zagrebačkom plesnom centru, u sklopu izvedbenog projekta KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE 2016.

Monografija O PLESU I IZ(A) PLESA objedinjuje tekstualne osvrte nekoliko teatrologa, teoretičara i umjetnika – Une Bauer, Katje Šimunić, Tomislava Medaka, Andreja Mirčeva, Pavla Heidlera, Marjane Krajač i Mile Pavičević – s namjerom kreiranja diskurzivnog okvira kojim bi se mapirale ključne odrednice i poetike realiziranih umjetničkih radova i projekata o koreografskim i plesnim praksama organizacije. U svojim tekstovima autori se na iste osvrću iz različitih pozicija, demonstrirajući na taj način polifono mišljenje o plesu i iz plesa. Također, monografija sadržava i odabrane, postojeće programatske tekstove i intervjue, te selektiranu vizualnu arhivu radova. Urednik publikacije je Andrej Mirčev, autori projekta su Marjana Krajač, Andrej Mirčev i Valentina Toth, a oblikovanje potpisuje Valentina Toth.

Publikacija je od sada dostupna u tiskanom i digitalnom izdanju, više informacija ovdje.