18.4.2016.
NAJAVA: O PLESU I IZ(A) PLESA: razgovor sa studentima dramaturgije i plesa na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu

2. svibnja 2016., u 14:30 sati će se na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu odviti razgovor sa studentima plesa i dramaturgije, prilikom izlaska knjige O PLESU I IZ(A) PLESA. Razgovor vodi profesor Goran S. Pristaš, a gosti su koreografkinja Marjana Krajač te urednik knjige Andrej Mirčev.